• Dürüst ol
 • Samimi ol (Müşteriye dostane davran)
 • Tevazu sahibi ol
 • Teknolojik inovasyonun öncüsü ol
 • Güven
 • Kaliteli Üret
 • Aile ortamı kültürüne sahip çık
 • Ekip arkadaşının elini hiç bırakma
 • Gelişime açık ol
 • Ben değil Biz bilincinde ol
 • Farkında ol
 • Saygılı ol
 • İşinde yüksek özgüven duygusuna sahip ol
 • Adil ve ahlaklı davran

Sabri SAVAŞ
Kurucumuz

Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz sınai ve ticari alanda ‘İş Etiği’ iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ve genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.

Gerek sahip oldukları ekonomik güç, gerekse ürettikleri mal ve hizmetlerle toplumu etkiledikleri için; şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, müşterilerine, devlete, topluma ve diğer toplumlara karşı yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sınai ve ticari işletmelerin uzun vadede başarılı, karlı ve sürdürülebilir olabilmeleri için ise güvenilir olmalarına ve bu çerçevede etik davranışlarda bulunmalarına bağlıdır.

Savaşlar Endüstriyel Soğutma, merkezinin kurulu bulunduğu Balıkesir’den başlamak üzere; gerek Türkiye içinde gerekse de yurtdışında, sınai ve ticari ilişki kurduğu kişi ve kuruluşlara, içinde yer aldığı topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde etik ilke ve kurallara uygun tutum ve davranış içinde bulunacağını taahhüt etmektedir.

Selçuk Savaş
Genel Müdür

Savaşlar Endüstriyel Soğutma firması olarak; odak noktamız, endüstriyel soğutma grupları, soğuk hava depoları, panel, frigorifik araç kasası üretimi, teknoloji geliştirmesi ve satışında, kalitemizi sürekli iyileştirmek ve müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılamaktır. Çeşitli araçlarla temin ettiğimiz müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için önemli birer araç olarak görürüz.

Hedeflerimiz ve planlamalarımız doğrultusunda; müşteri beklentilerini karşılamaya, ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamaya, yasal mevzuat şartlarını karşılamaya, çevreye maksimum duyarlı olmaya gayret ederiz.

Etik yaklaşımımız ve temel değerlerimiz dahilinde tüm paydaşlarımızla yakın ve dürüst bir ilişki sürdürürüz. Kontrollü bir tedarikçi takip ve analiz programı sayesinde, istikrarlı bir şekilde yüksek düzeyde hizmet ve ürün aldığımızdan emin oluruz. Zamanında ve doğru miktarda kaliteli ürün teslim etmenin hem harici hem de dahili olarak etkili iletişim ve uygun bir planlama metodolojisi ile gerçekleşebileceğine inanırız.

Kalitemizi en üst seviyede tutabilmek için bir Ar-Ge merkezimizden ve sektörümüzün en gelişmiş teknolojisine sahip laboratuvarlarımızdan faydalanırız.

Çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve toplumu güvende tutmaya yardımcı kurallar ve prosedürleri, sağlık ve güvenlik insiyatifini uygularız.

Yıllık olarak Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini değerlendirmek üzere Yönetim Gözden Geçirme toplantıları düzenler ve gerektiğinde revize ederiz.

Savaşlar Endüstriyel Soğutma; çevre duyarlılığı üst seviyede olan bir kurum olarak yaşadığımız çevrenin korunmasını yaşamsal amaç olarak kabul etmiştir.

Bu amacın başarılması için;

 • Tüm tesislerindeki operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.
 • Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.
 • Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır.
 • Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanları araştıracaktır.
 • Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapacaktır.
 • Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.

Selçuk Savaş
Genel Müdür

Savaşlar Endüstriyel Soğutma, İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik Yasaları ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarına, tesislerini kullanan ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir.

Savaşlar Endüstriyel Soğutma, uygun bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın yerine getirilmesi için bilgi sağlama, eğitim, öğretim ve denetim yoluyla iş sağlığı ve güvenliği kurum genelinde aktif bir şekilde desteklenir.

Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uymaya,
İş kazası ve meslek hastalığı risklerini etkin bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya üst yönetimin taahhüdü tamdır.

Selçuk Savaş
Genel Müdür